Pravila Korištenja

Urbana mladež

OIB: 81462432701

Registarski broj: 21007410

Neprofitna udruga upisana u registar udruga Republike Hrvatske.

Datum upisa : 17.02.2010.

Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)

IBAN u Privrednoj banci Zagreb: HR4123400091110984626 (BIC banke: PBZGHR2X)

OPĆI UVJETI POSLOVANJA Urbana mladež


Ovi uvjeti se primjenjuju na prodaju članstva, usluga i proizvoda objavljenih na web stranici www.bachatainspire.com. Kada korisnik web stranice www.bachatainspire.com/korisnik koristi ove internetske stranice, potvrđuje da je upoznat i suglasan s općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje. Narudžbom se smatra da korisnik u potpunosti prihvaća opće uvjete poslovanja i uvjete kupnje. Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s općim uvjetima poslovanja i korištenja kada koristi ove internetske stranice. Udruzi Urbana mladež pripadaju sva prava na web stranici www.bachatainspire.com.


Korisnici su savjetovani da se upoznaju s ovim uvjetima prije kupovine te ih redovito provjeravaju kako bi bili informirani o svim svojim pravima i obvezama. Korištenje internetske stranice je osobno pravo korisnika i ne može se prenijeti na druge fizičke ili pravne osobe, niti bilo koji korisnik može prijaviti druge fizičke ili pravne osobe.


Narudžbom članstva, usluga i proizvoda smatra se da je sklopljen ugovor o kupoprodaji proizvoda između kupca i prodavatelja.


Samo punoljetne i poslovno sposobne osobe mogu postati članovi udruge. Ugovor u ime maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost svog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Prodavatelj se ne smatra odgovornim za postupanje suprotno ovoj odredbi.


Korisnik je osobno odgovoran za očuvanje povjerljivosti svojih lozinki na mjestima gdje su one korištene. Prilikom registracije, korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke. Ako korisnik postupi suprotno tome, Prodavatelj ima pravo odbiti takvom korisniku pristup ili korištenje svih ili nekih od usluga koje su dostupne na www.bachatainspire.com.


Korisnik je svjestan da se ponekad mogu dogoditi prekidi u pružanju usluga ili nepredvidive situacije koje su izvan kontrole Urbane mladeži. Korisnik prihvaća da Urbana mladež neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka koji se mogu dogoditi tijekom prijenosa informacija preko Interneta. Korisnik također prihvaća mogućnost da pristup Internetskim stranicama povremeno može biti prekinut, privremeno nedostupan ili isključen.


Urbana mladež zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, ukine ili izmijeni sadržaj Općih uvjeta poslovanja, ponudu usluga, cijene ili sadržaj dostupan na internetskoj stranici www.bachatainspire.com, ako smatra da je to potrebno. Stoga, korisnici su obvezni pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja prije svakog korištenja internetske stranice www.bachatainspire.com. Prodavatelj se oslobađa bilo kakve odgovornosti ako korisnik postupi suprotno. Promjene stupaju na snagu objavom na internetskoj stranici www.bachatainspire.com.

Korištenje internetske stranice www.bachatainspire.com potpuno je na odgovornosti korisnika. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati korisniku prilikom posjete internetskoj stranici www.bachatainspire.com, kao što su protupravne radnje trećih osoba, računalni virusi, prekidi u komunikacijskoj liniji, neovlašteni pristup, neprikladno ponašanje, nemar ili slični slučajevi, za koje Prodavatelj nije odgovoran. Prodavatelj se oslobađa odgovornosti u slučaju da se dogode okolnosti koje onemogućavaju korištenje internetske stranice www.bachatainspire.com. Ovi uvjeti primjenjuju se na sve sadržaje dostupne na internetskoj stranici www.bachatainspire.com.


Prodavatelj ne preuzima odgovornost za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja dostupnih na internetskoj stranici www.bachatainspire.com. Moguće su pogreške u opisu informacija i www.bachatainspire.com zadržava pravo na takve pogreške. Svi sadržaji na internetskoj stranici namijenjeni su olakšanju odabira proizvoda prilikom kupovine. Međutim, ne odgovaramo za nenamjerne greške koje se mogu pojaviti.


Materijale, fotografije i tekstovi postavljeni na internetskoj stranici www.bachatainspire.com namijenjeni su kupcima kako bi im olakšali odabir proizvoda. Međutim, ne možemo garantirati da fotografije proizvoda potpuno odgovaraju stvarnom izgledu proizvoda. Za slučajne pogreške u opisu proizvoda ne snosimo odgovornost, iako sve opise redovito i detaljno provjeravamo.


Članarine, proizvodi i usluge


Članak 1.

Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između Urbana mladeži kao pružatelja usluga i fizičkih osoba koje koriste njihove usluge (dalje: Korisnici).


Članak 2.

Urbana mladež pruža usluge putem mjesečne članarine u udruzi. Sklapanjem ugovora, Korisnik stječe pravo korištenja usluga udruge Urbana mladež.


Članak 3.

Korisnik mora biti fizička osoba.

Prilikom sklapanja ugovora, Korisnik se obvezuje dati ovlaštenoj osobi Urbane mladeži potrebne informacije za registraciju članstva, uključujući ime i prezime, spol, email adresu, broj telefona, adresu prebivališta, datum rođenja i OIB.


Članak 4.

Korisnik je dužan obavijestiti Urbana mladež pismenim putem o svakoj promjeni svojih identifikacijskih podataka ili e-mail adrese, odmah nakon što nastupe takve promjene, a najkasnije u roku od 7 dana. Ako Korisnik ne ispuni ovu obvezu, smatrat će se da je dostava valjano izvršena ako je ista poslana na posljednju adresu ili e-mail adresu koju je Urbana mladež dobila od Korisnika. Ovo pravilo se također odnosi na račune i opomene za plaćanje koje Urbana mladež šalje.


Članak 5.

Cijene članarine i naknada Urbana mladeži utvrđene su u cjeniku koji je na snazi u vrijeme sklapanja ugovora. Trenutno važeće cijene objavljene su na internetskoj stranici www.bachatainspire.com. Urbana mladež ima pravo mijenjati cjenik i obvezuje se objaviti ga na uobičajen i pristupačan način.


U slučaju izmjene cjenika, Urbana mladež je dužna obavijestiti Korisnike, pisanim ili elektroničkim putem, o predloženim izmjenama te o pravu na raskid ugovornog odnosa u skladu s ovim Općim uvjetima. Urbana mladež može primijeniti izmjene na postojeće Korisnike najranije 15 dana od dana objave istih, osim u slučaju izmjena koje su u korist Korisnika, koje se primjenjuju bez odgode.


Članak 6.

Uslugu članarine u udruzi Urbana mladež moguće je platiti gotovinom, putem virmana te kreditnim i debitnim karticama VISA, MASTERCARD i MAESTRO.


Članak 7.

Ukoliko korisnik želi sklopiti ugovor s Urbana mladež u trajanju od 9 mjeseci po povlaštenoj cijeni, moguće je ostvariti takvu mogućnost samo putem plaćanja kreditnim i debitnim karticama VISA, MASTERCARD i MAESTRO putem CorvusPay sustava na web stranici www.BachataInspire.com.


Plaćanje kreditnim karticama provodi se na web stranici www.BachataInspire.com putem CorvusPay sustava.


Članak 8.

Korisnik koji odabere plaćanje kreditnim i debitnim karticama VISA, MASTERCARD i MAESTRO se obvezuje na periodično plaćanje članarine (tjedan dana prije početka novog ciklusa) putem iste kreditne i debitne kartice (recurring payment). Datumi ciklusa nalaze se na web stranici www.Bachata Inspire.com


Članak 9.

Korisnik ima pravo prekinuti periodično plaćanje u bilo kojem trenutku. Ako Korisnik ne prekine periodično plaćanje, smatra se da ga je prihvatio u cijelosti. Ne postoje finacijski penali za prekidanje periodičnog plaćanja no u slučaju prekida, gube se svi skupljeni popusti i privilegije koje je korisnik skupio do tog trenutka.


Članak 10.

Ako plaćanje kreditnom ili debitnom karticom ne može biti izvršeno u dogovorenom roku te u sljedeća tri dana, Urbana mladež će izdati račun na početku novog ciklusa, a koji je dospijeva na naplatu odmah po izdavanju. Ciklus se sastoji od 4 tjedna, a informacije o svakom ciklusu su dostupne na web stranici www.BachataInspire.com.


Članak 11

U slučaju kašnjenja u plaćanju potraživanja, Urbana mladež ima pravo na obračun zatezne kamate u skladu s zakonskim propisima. Uz prethodnu pisanu obavijest Korisniku, Urbana mladež zadržava pravo da prenese potraživanja na banke kreditore ili ovlaštene agencije za naplatu potraživanja. U slučaju nepodmirenja potraživanja, Urbana mladež ima pravo ograničiti korištenje usluga Korisniku.


Otkazni rok u slučaju raskida ili otkaza ugovora traje do kraja plaćenog ciklusa. Ako Korisnik želi raskinuti ugovor, mora poslati e-mail na bachata.inspire@gmail.com u kojem jasno navodi svoj zahtjev. Plaćene članarine su nepovratne i neće biti vraćene iz bilo kojeg razloga.


Članak 12.

U slučaju da Korisnik ne poštuje Pravila korištenja Urbana mladež članarine, Urbana mladež zadržava pravo raskida ugovora s Korisnikom bez prethodne obavijesti. Raskid ugovora stupa na snagu odmah, a Korisnik će biti dužan podmiriti svoje obveze do kraja plaćenih članarina. Ukoliko se Korisnik opetovano ne pridržava Pravila korištenja Urbana mladež članarine, Urbana mladež zadržava pravo na daljnje pravne korake i poduzimanje radnji radi naplate potraživanja. Korisnik nema pravo na naknadu štete.


Članak 13.

Ovi Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.BachataInspire.com te su uvijek dostupni Korisnicima prije sklapanja ugovora.

U slučaju promjena Općih uvjeta poslovanja, Urbana mladež će iste objaviti na internet stranici www.BachataInspire.com te će ih učiniti dostupnima Korisnicima prije sklapanja novog ugovora. Promjene Općih uvjeta poslovanja stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objave.


Zaštita osobnih podataka

Korisnikovi osobni podaci prikupljaju se samo u svrhu pružanja usluga i ispunjenja obveza prodavatelja te se mogu koristiti za slanje informacija o novim proizvodima, akcijskim ponudama, promotivnim materijalima i newsletterima, kao i za poboljšanje odnosa s korisnicima te provjeru podataka potrebnih za online kupovinu.

Prodavatelj se obvezuje štititi korisnikove osobne podatke u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka i neće ih dijeliti s trećim stranama bez izričitog pristanka korisnika, osim u slučajevima kada je to potrebno radi zakonskih obveza ili ovlaštenih državnih tijela.

Urbana mladež neće bilježiti broj korisnikove kreditne kartice niti pohranjivati transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica koristit će se usluge ovlaštene banke koja enkripcijom štiti korisnikove podatke.

Korisnik ima pravo zahtijevati nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka te se prodavatelj obvezuje na zaštitu korisnikovih osobnih podataka u skladu s važećim zakonima i propisima.


Izjava o zaštiti privatnosti:

Kao tvrtka, posvećeni smo zaštiti osobnih podataka naših kupaca te prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza. Svi naši djelatnici i poslovni partneri su odgovorni za poštivanje principa zaštite privatnosti i sve podatke strogo čuvamo. Podaci su dostupni samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka i uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s liste koja se koristi za marketinške kampanje.


Politika kolačića:

Kako bi stranice www.bachatainspire.com ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Korištenjem web stranice www.bachatainspire.com internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu kolačića. Korisnik može kontrolirati i konfigurirati postavke kolačića u web pregledniku koji koristi za pregledavanje web stranica, te ako korisnik isključi kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje www.bachatainspire.com web trgovina.


Pohvale i prigovori:

U slučaju da ste nezadovoljni iz bilo kojeg razloga, možete uputiti prigovor putem pošte, telefona ili putem maila. U prigovoru je potrebno navesti opis narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime kako bi se brže utvrdila konkretne narudžbe na koju se odnosi prigovor. Potvrdu primitka prigovora ćemo vam poslati pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.


Kontakti:

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti, kupci se mogu obratiti na adresu tvrtke ili putem e-maila.


Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!


Security of Online Payments

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.

CorvusPay system ensures complete privacy of your credit card data and personal data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.

The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.

All information collected by Corvus Pay is considered a secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.

Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities. Thank you for using CorvusPay!